Bác bỏ tin lính Nga bắt kíp trắc thủ S-200 bắn Il-20

Bác bỏ tin lính Nga bắt kíp trắc thủ S-200 bắn Il-20


Sự Kiện