Đánh thuế 200 tỷ USD hàng Trung Quốc: Ông Trump xuống tay

Đánh thuế 200 tỷ USD hàng Trung Quốc: Ông Trump xuống tay


Sự Kiện