Điều duy nhất các đồng minh dứt khoát cãi lời Mỹ

Điều duy nhất các đồng minh dứt khoát cãi lời Mỹ

Báo Đất Việt trên Facebook
.

Sự Kiện