Vớt rác phải có giấy phép, cưỡng hôn phạt 200 ngàn

Vớt rác phải có giấy phép, cưỡng hôn phạt 200 ngàn

Báo Đất Việt trên Facebook
.

Sự Kiện