Lời xin lỗi của Giám đốc Sở, vì 'tin anh em'?

Lời xin lỗi của Giám đốc Sở, vì 'tin anh em'?


Sự Kiện