Gia Lai cũng có đường trăm tỷ hỏng do…mưa

Gia Lai cũng có đường trăm tỷ hỏng do…mưa

Báo Đất Việt trên Facebook
.

Sự Kiện