Hà Hồ ẩn ý, Võ Hoàng Yến 'liếc xéo' Minh Hằng?

Hà Hồ ẩn ý, Võ Hoàng Yến 'liếc xéo' Minh Hằng?

Báo Đất Việt trên Facebook
.

Sự Kiện