NTK Tuyết Lê làm giám khảo dự án Ngôi sao danh vọng

NTK Tuyết Lê làm giám khảo dự án Ngôi sao danh vọng

Báo Đất Việt trên Facebook
.

Sự Kiện