Binh sĩ Hàn Quốc phóng nhầm tên lửa Cheongung

Binh sĩ Hàn Quốc phóng nhầm tên lửa Cheongung video icon 

Báo Đất Việt trên Facebook
.

Sự Kiện